Testovi - literatura

 

Link za  simulaciju polaganja teorijskog ispita 

internet explorer  http://servisi.euprava.gov.rs/autoskole/prijava 

Vaša Auto škola putem informacionog sistema osposobljavanja kandidata za vozače (ISO)

 

Uputstvo za kandidata