Probna vozačka dozvola se izdaje licu koje prvi put stiče pravo na upravljanje motornim vozilom "B" категорије.

Probna dozvola traje godinu dana i podrazumeva određena ograničenja prilikom upravljanja vozilom. 

Ograničenja sa probnom dozvolom:

· Probnu vozačku dozvolu može koristiti samo u Republici Srbiji

· Zabrana upravljanja motornim vozilom u periodu od 23:00h do 05:00h

· Ne sme se kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće

· Zabrana upotrebe telefona i duga sredstva komunikacije

· Vozilo kojim upravlja lice sa probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom "P"

  koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane.