Probna vozačka dozvola se izdaje licu koje prvi put stiče pravo na upravljanje motornim vozilom "B" категорије.

Probna dozvola traje godinu dana i podrazumeva određena ograničenja prilikom upravljanja vozilom. 

Ograničenja sa probnom dozvolom:

· Probnu vozačku dozvolu može koristiti samo u Republici Srbiji

· Zabrana upravljanja motornim vozilom u periodu od 23:00h do 06:00h

Brzna kretanja:

  na autoputu 110 km/h

  na motoputu 90 km/h

  na ostalim putevima 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće.

· Zabrana upotrebe telefona i duga sredstva komunikacije

Ne sme da upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW osim ako je pod nadzorom člana porodice 

  koji ima vozačku dozvolu "B" kategorije najmnje 5 godina.

· Vozilo kojim upravlja lice sa probnom dozvolom mora biti označeno posebnom oznakom "P"

  koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane.