Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW.  

 

POSTUPAK ZA STICANJE VOZAČKE DOZVOLE KATEGORIJE  „A1“                                                                        

USLOVI ZA UPIS: 

- 15 godina života 
- Lična karta 
- Potpisan ugovor

TEORIJSKA NASTAVA: 

-  Uplata za teorisjku nastavu 12.000,00 din.

- 40 časova, 3 časa dnevno, 14 dana

TEORIJSKI ISPIT: 

- Prijava ispita na osnovu potvrde o odslušanoj teorijskoj nastavi 
- Uplata školi 3.600,00 din.
- Uplata MUP-u 792,00 din.

OBUKA VOŽNJE: 

- Potvrda o položenom teorijskom ispitu 
- Lekarsko uverenje za „A1“ kategoriju (podiže se na osnovu uputa Škole sa popustom) 
- Uplata 20 časova 18.000,00 
- Praktična obuka vožnje se obavlja na motociklu Yamaha 125cm3

ISPIT IZ VOŽNJE: 

- 16 godina života 
- Prijava ispita 
- Potvrda o završenoj obuci vožnje 
- Potvrda o položenom teorijskom ispitu, ne starija od 12 meseci 
- Potvrda o položenom ispitu iz prve pomoći 
- Uplata školi 3.600,00 din.
- Uplata MUP-u 985,00 din.

VOZAČKA DOZVOLA: 

- Uverenje o položenom vozačkom ispitu wink
- Potvrda o položenoj prvoj pomoći 
- Lekarsko uverenje ne starije od 6 meseci 

- MUP: Izdavanje vozačke dozvole http://www.mup.gov.rs